Marcel Ruttgers

 

Marcel Ruttgers, Country Manager Food NL, IKEA

‘Making IKEA Food the most sustainable restaurant chain in the Netherlands’


Marcel Ruttgers (Keulen, 1983) beschouwt verduurzaming van de foodsector niet alleen als noodzaak, maar ook als een enorme commerciële kans. Zijn carrière bracht hem van de Verenigde Staten, Duitsland, Spanje en Zweden naar Nederland, waar hij in april vorig jaar tot Country Food Manager werd benoemd. Met het vingertje wijzen doet IKEA niet, stelt hij. IKEA wil mensen aanmoedigen thuis duurzamer te leven, waarbij food een ‘kernbegrip’ is. In zijn workshop gaat Marcel op drieërlei wijze in op duurzame food: als innovatieconcept, als commerciële kans en als onderdeel van de duurzaamheidsagenda van IKEA. Over zijn eigen agenda is hij ondubbelzinnig: ‘My goal and ambition is to make IKEA Food the most sustainable and affordable restaurant chain in the Netherlands and to increase the share of our plant based dishes to 50 percent’.

 

Arjanne Hoogstad

 

Arjanne Hoogstad, Sustainability Manager,
Coca-Cola European Partners

Een uniek kijkje in de OPEN-keuken


‘OPEN’ heet het stakeholdersprogramma waarmee Coca-Cola European Partners (CCEP) de afgelopen drie jaar druk aan de weg timmerde en dat ook dit jaar weer een vervolg krijgt. Een bijzonder communicatieproject, waarmee de onderneming zich gedurende een reeks van dialoogsessies openstelt voor - soms ongezouten - kritiek uit een breed maatschappelijk spectrum, van NGO’s en duurzaamheidsexperts tot studenten en retailers. Wat bezielt een bedrijf van deze reputatie, van oudsher meer gewend om te zenden dan te ontvangen, om zich zo kwetsbaar op te stellen? En wat hebben de OPEN-dialogen CCEP gebracht, zowel extern als intern? Sustainability manager Arjanne Hoogstad, die OPEN vanaf het begin heeft gecoördineerd, geeft ons een uniek kijkje in de keuken en vertelt wat CCEP heeft bewogen om het programma jaarlijks voort te zetten.

 

Hans Blonk

 

Hans Blonk, Managing Director, Blonk Consultants

‘Is de tijd van lege duurzaamheidsproposities voorbij?’ Een PEF-update


Als er iemand is die weet wat er (inter)nationaal speelt bij het meten van duurzaamheid, of het nu producenten, retailers, cateraars of overheden betreft, dan is het wel Hans Blonk. In 2016 vroeg hij in zijn Outbreak-workshop aandacht voor de Product Environmental Footprint (PEF), het grote Europese project ter standaardisatie van de regels waarmee de milieuprestaties van producten worden berekend. De nieuwe rekenregels zouden foodbedrijven tot een ingrijpende herijking van hun beleid dwingen, was destijds het vooruitzicht, bijvoorbeeld als het gaat om een eerlijker communicatie over milieuprestaties. Zijn die hooggestemde verwachtingen uitgekomen, welke andere initiatieven hebben zich intussen aangediend, is de tijd van lege duurzaamheidsproposities voorbij? Hans geeft ons een update.

 

Klaas de Boer

 

Klaas de Boer, Directeur Buying & Merchandising,
Vomar Voordeelmarkt

De duurzaamheidsdynamiek van een discountformule


Discountformule Vomar schreeuwt haar duurzaamheidsbeleid niet van de daken, maar dat wil niet zeggen dat er niks gebeurt. Zo is de formule aangesloten bij het Plastic Pact en voert zij actief beleid om de hoeveelheid plastic in haar private labelverpakkingen te reduceren. Ook is de keten volop in de weer met PlanetProof, bevindt de omzet van biologische producten zich boven fair share en worden er successen geboekt met de Too Good to Go-app. Niettemin kent een kleinere supermarktketen een andere duurzaamheidsdynamiek dan de grotere spelers, signaleert Klaas de Boer. Veel wordt geregeld via inkoopcoöperatie Superunie en van een ‘wedloop op duurzaamheid’ kan geen sprake zijn, want ‘daar hebben wij de mensen niet voor’. En dan is er het spanningsveld met de factor prijs, een fenomeen dat volgens Klaas onderbelicht blijft. Een verhaal uit de praktijk van een retailer met ruim twintig jaar ervaring in inkoop en category management.

 

Hilde Anna de Vries

 

Hilde Anna de Vries, Campaigner Biodiversiteit,
Greenpeace Nederland

‘Kabinet moet lef tonen: drie scenario’s voor hervorming van de veehouderij’


Afgelopen januari presenteerde Greenpeace het rapport Op naar de toekomst: betaalbaar beter boeren. Mede ingegeven door de stikstofcrisis, pleit Greenpeace voor een ingrijpende omslag in de Nederlandse veehouderij. Op grond van een maatschappelijke kosten-batenanalyse, uitgevoerd door de adviesbureau’s Ecorys en Ethical Growth Strategies, brengt het rapport drie scenario’s in kaart om de veehouderij te hervormen. Alledrie gaan ze uit van een krimp van de veestapel van ten minste 45 procent. Het meest vergaande, zogeheten ‘ecologische’ scenario, levert volgens Greenpeace een gemiddelde jaarlijkse besparing van zo’n 1,3 miljard euro op door vermeden schade aan natuur, klimaat en gezondheid. Hilde Anna de Vries (voorheen Foodwatch) doet een en ander voor ons uit de doeken en bespreekt tevens de financiering. Een netto-overheidsinvestering van 22,75 miljard euro moet uitkomst bieden…

 

Durk Bosma

 

Durk Bosma, Directeur Future of Food Institute

De duurzame keuzes van consumenten: waarom wel en waarom niet?


Pas als de consument duurzame keuzes maakt, gaat het de goede kant op met de verduurzaming van de voedselketen. Als je weet waarom je doelgroep bepaald gedrag wel, of juist niet vertoont, kun je proberen die keuzes te beïnvloeden. Om daar meer grip op te krijgen, richtte marktonderzoeker Durk Bosma het Future of Food Institute op. Het instituut voert kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit in opdracht van partijen in de voedselketen. Eenmaal per jaar verschijnt het Future of Food Rapport, met daarin de resultaten van een doorlopend onderzoek onder 1.500 consumenten. Hoe kunnen verschillende typen consumenten worden overgehaald om duurzamer te consumeren? Welke drempels ervaren ze en welke beweegredenen zijn belangrijk voor hen? Welke groepen groeien en welke niet? Durk presenteert ons vers van de pers - het onderzoeksrapport verschijnt in mei - de jongste inzichten.

 

Ulphard Thoden van Velzen

 

Ulphard Thoden van Velzen, Sr. Onderzoeker Recycling & Verpakkingen, Wageningen UR

‘Circulaire verpakkingen: geen easy fix!’


Verpakkingen, wie worstelt er niet mee? Gelukkig is daar Ulphard Thoden van Velzen, volgens Wouter de Heij, CEO TOP b.v., dé verpakkingsexpert van Nederland. Want Ulphard is zowel een generalist, die het verpakkingsdomein in de breedte overziet, als een inhoudelijk specialist. In zijn workshop gaat Ulphard in op de door veel bedrijven zo gewenste verpakkingscirculariteit. Die stuit op veel barrières. De opties die de verpakkingsindustrie levert en de mogelijkheden die de recyclingindustrie accepteert, zijn beperkt. Ook botst circulariteit met gewoonten en stilzwijgende afspraken. Hoeveel dagen minder houdbaarheid is acceptabel om de verpakking circulair te krijgen? Mogen er kleuren van de verpakking worden verwijderd? Accepteert de consument verpakken zonder gemaksopties? Circulariteit is geen technische easy fix, maar verandert de hele business.

 

Jacobine Das Gupta

 

Jacobine Das Gupta, Director Sustainability - Lead Nutrition,
DSM

‘Drie goede ideeën voor de komende tien jaar’


Jacobine verstaat de kunst om het complexe duurzaamheidsthema op verschillende wijzen en vanuit diverse invalshoeken te benaderen. Een paar jaar geleden ontwierp zij bij DSM een methode om te bepalen of nieuwe producten beter zijn voor mens en milieu. Het leverde haar een plaatsje op in de Duurzame 100 van 2017. Jacobine publiceert columns op o.a. duurzaamondernemen.nl en LinkedIn en schreef een boek, Your Customers Want Your Products to be Green, met case studies van duurzame innovaties bij Europese multinationals. In haar workshop lanceert zij drie goede ideeën om het voedselsysteem in het komende decennium te veranderen, wetenschappelijk onderbouwd en praktisch haalbaar. Natuurlijk komt daarbij ook de rol van DSM aan bod.

 

Bram Meijer

 

Bram Meijer, Regional Marketing Director EMEA, Beyond Meat

‘Tasting is believing!’


‘The future of protein. Made from plants.’ Met deze kernachtige slogan profileert het fascinerende Amerikaanse bedrijf achter onder meer de Beyond Burger, Beyond Beef en Beyond Sauasage zich als voorloper in de plantaardige revolutie. En met succes, want Beyond Meat heeft geen enkele moeite om grote investeerders - waaronder Bill Gates en Leonardo DiCaprio - aan zich te binden. Zij hebben kennelijk een groot vertrouwen in de technologie achter deze hippe vleesvervanger. Bram Meijer (ex-Nestlé Garden Gourmet) gaat in op de intrinsieke duurzaamheids-USP’s van de Beyond-producten (zo heeft de productie van de burger 93 procent minder water en grond nodig dan de dierlijke tegenhanger) en geeft bovendien een inkijkje in de marketingfilosofie. Niet alleen zet Beyond Meat tal van vooraanstaande brand ambassadors in, zoals Snoop Dogg en bekende NBA-atleten, ook wordt de consument op alle mogelijke manieren - sampling, events, food trucks - vertrouwd gemaakt met de smaak van het product. Want: ‘tasting is believing’.

 

Terug naar programma