Hinse Boonstra

Hinse Boonstra 
Agricultural Policy Manager, Bayer CropScience

De fusieplannen van grote bedrijven in de agrofoodketen lokken felle reacties uit. Op zoek naar de werkelijkheid achter de krantenkoppen vroegen wij ons af hoe een bedrijf als Bayer zelf aankijkt tegen zijn rol in de mondiale landbouw. De landbouw zal immers sterk moeten innoveren, willen we straks aan de behoefte van meer en vooral rijkere consumenten kunnen voldoen en tegelijk het verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen. Hoe speelt Bayer daarop in? Hinse Boonstra neemt ons mee in de Game Changers in de landbouw. De vooruitgang in genetica, mechanica en informatica biedt kansen voor verdere verduurzaming: ‘We kunnen nu dingen zien die we niet zagen en dingen doen die we niet konden’.    

  

 

Terug naar programma