Mark Huis in 't Veld


Mark Huis in ’t Veld, Senior Carbon Advisor,
Climate Neutral Group

'Klimaat gaat eindelijk leven in de foodbranche'

 


Het klimaatvraagstuk werd lange tijd vooruitgeschoven in de foodbranche, maar dat is de laatste jaren aan het veranderen. Bij zowel fabrikanten als retailers is het thema gaan leven, constateert Senior Carbon Advisor Mark Huis in ’t Veld van de Climate Neutral Group. Steeds meer foodbedrijven brengen bij de risicoanalyse van hun supply chain de klimaatimpact in kaart, koffie en thee van het Superuniehuismerk g’woon zijn al klimaatneutraal, evenals Nespresso en de Jumbo huismerkkoffie. Klimaatneutrale tropische foodproducten beleven een ‘doorbraak’. Mark bespreekt met ons de laatste ontwikkelingen, met speciale aandacht voor een recent onderzoek van Motivaction naar de consumentenbehoeften op klimaatgebied.

 

Anne Manschot


Anne Manschot, Sustainability Consultant,
Enact Sustainable Strategies

'Social audits schieten schromelijk tekort'

 

 

 
In september 2018 sloot Anne Manschot (oud-lid Raad van Advies Young Foodpolicy) haar post-doctorale opleiding Corporate Social Responsibility aan de Erasmus Universiteit af met een onderzoek naar de effectiviteit van sociale audits. De conclusie van het onderzoek is vernietigend: audits dragen niet bij aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Het afvinken van lijstjes schiet tekort in het vangen van een complexe werkelijkheid, en de realiteit van de inkooppraktijk blijkt veel meer invloed te hebben dan de invoering van sociale standaarden. Het is daarom verstandig geen kostbare tijd en energie meer te verspillen aan het verbeteren van audits, maar een stap terug te doen: wat is ook alweer het deel dat we willen bereiken en hoe komen we daar? Bouwen aan vertrouwen tussen producenten en inkopers is daarin een sleutelbegrip.

 

Hans Blonk

 

Hans Blonk, Managing Director, Blonk Consultants

´Circulaire landbouw wordt onterecht gehypet´

 

 


Circulaire landbouw is niks nieuws, betoogt Hans Blonk - nooit te beroerd voor een beargumenteerde provocatie - en wordt onterecht gehypet. Genoeg bedrijfsprocessen verlopen al lang circulair, de tegenstelling met de zogenaamd lineaire landbouw is dan ook een valse. Veel vruchtbaarder is het om te kijken welke ‘cirkels’ er al bestaan - bijvoorbeeld die rond afvalstromen - en hoe die verbeterd kunnen worden. Belangrijk is dan wel een zinvolle definitie die als vertrekpunt kan dienen. Pas als we kunnen bepalen wat ‘goede’ en ‘foute’ circulariteit is, zijn we in staat zin en onzin van elkaar te scheiden. 

 

Moayad Abushokhedim

 

Moayad Abushokhedim, oprichter van FOODITIVE/7th Circle

Toegevoegde waarde uit recycled fruit en groente 

 


Een eigenzinnige start-up, zo mogen we 7th Circle uit Rotterdam rustig noemen. Onder de merknaam FOODITIVE brengt 7th Circle’s kleurrijke oprichter Moayad Abushokhedim (nu Rotterdam, maar geboren in Amman, Jordanië) sinds een jaar additieven en zoetstof gemaakt van recycled fruit en groente op de markt. Volgens Moayad is hij daarin het eerste bedrijf ter wereld. Maar liefst vijf patenten claimt hij voor FOODITIVE, vier voor het productieproces en één voor de door hemzelf ontworpen machine. De productie vindt plaats op basis van fermentatie, zonder gebruik te maken van chemische hulpstoffen. Wat FOODITIVE betreft is het deze clean label-aanpak die het onderscheid moet brengen met de overige additieven in de markt. 

 

Marloes Schulte

 

Marloes Schulte, Marketing Director NL, FrieslandCampina

Een nieuw keurmerk: PlanetProof als marketing- en communicatie-uitdaging

 

Als eerste zuivelonderneming kwalificeerde FrieslandCampina zich vorig jaar voor het nieuwe, internationale keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ van Stichting Milieukeur. PlanetProof stelt consumenten in de gelegenheid voor een paar cent meer te kiezen voor een duurzamer zuivelproduct, een meerprijs die ten goede komt aan de betrokken melkveehouders. Bij het keurmerk gaat het om verbeteringen op diverse duurzaamheidsthema’s - dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit - tegelijk, en dat vormt een behoorlijke uitdaging. 
Een niet minder grote uitdaging ligt in de sfeer van marketing en communicatie, de verantwoordelijkheid van Marloes Schulte. Want met het gegeven dat het product - eerst de melkpakken, vanaf april ook Milner PlanetProof-kaas en wat later PlanetProof-huismerkkaas - in de supermarkt te vinden is, ben je er natuurlijk nog niet. Wat vertel je de consument en hoe? En kan dat wel, nog een keurmerk erbij?

 

Jeroen van Vliet

 

Jeroen van Vliet, Director Field Sales,
Coca-Cola European Partners Nederland

Van medewerker naar duurzaamheidsambassadeur

 

 

Onder de naam ‘OPEN’ is Coca-Cola in Nederland tijdens verschillende dialoogreeksen al geruime tijd in gesprek over de duurzaamheidsambities van het bedrijf. Die gesprekken worden gevoerd met uiteenlopende belanghebbenden, van klanten, beleidsmakers en deskundigen tot NGO’s. Terugkerende thema’s zijn verpakkingen, zwerfafval en suikerreductie. Vanuit deze ambitieuze doelstellingen wil Coca-Cola leiderschap nemen op de lange termijn, met sleutelbegrippen als transparantie, dialoog en samenwerken. 
Dat klinkt allemaal heel mooi, maar hoe operationaliseer je dat nu op de winkelvloer? Die vraag is extra interessant omdat Coca-Cola de grootste buitendienst heeft van alle foodaanbieders in Nederland. Verantwoordelijk voor die buitendienst is Director Field Sales Jeroen van Vliet, zeer ervaren in retail, met een grote persoonlijke betrokkenheid bij de duurzaamheidsdoelstellingen van Coca-Cola. Hoe vertaal je die ambitie nu naar de praktijk, zowel op product- als op marketingniveau, en vooral: hoe maak je de stap van ‘medewerker’ naar ‘ambassadeur voor duurzaamheid’? Jeroen neemt ons mee in een interactieve workshop met inspirerende cases.

 

Bert Lotz

 

Bert Lotz, Teamleider Toegepaste Ecologie, Wageningen UR

Wageningen baalt van ban op CRISPR-Cas

 

 


Strikt genomen is CRIPR-Cas, een techniek waarmee heel nauwkeurig kan worden ‘geknipt’ in het DNA van planten en dieren, geen genetische modificatie, omdat er geen soortvreemd DNA wordt ingebracht  Toch besloot het Europese hof vorig jaar om CRISPR-Cas onder de strenge wetgeving voor GM te laten vallen. Dat zet Europa op een achterstand, want in landen als de VS en Japan mag vrijelijk met de techniek geëxperimenteerd worden. En die achterstand wordt alleen maar groter nu Amerikaanse gewastechnologen erin zijn geslaagd de krakkemikkige fotosynthese van planten te verbeteren, met een 40 procent hogere opbrengst als mogelijk resultaat. Die techniek is overigens wél een vorm van modificatie. Bert Lotz legt uit waarom wetenschappers en veredelaars balen van het Europese conservatisme.
  


Hubertine Roessingh

 

Hubertine Roessingh, Co-executive Director
B Corp Europe 

B Corp: een 'force for good', ook in de food?

 

 
B Corp staat voor Benefit Corporation. De achterliggende Amerikaanse organisatie certificeert sinds 2006 bedrijven die behalve winst nadrukkelijk ook duurzame en sociale doelstellingen hanteren. Om B Corp te kunnen worden moeten bedrijven een streng impact assessment ondergaan. B Corp groeit gestaag - gecertificeerde foodbedrijven zijn onder meer Alpro, Beebox, Ben & Jerry’s, de Smaakspecialist, de Krat, Moyee Coffee en Tony’s Chocolonely. B Corp is meer dan een keurmerk, en ook meer dan een internationaal bedrijvennetwerk: het is vooral een beweging, die zakendoen wil inzetten ‘as a force for good’, zoals de Amerikanen het formuleren. Co-executive Director Hubertine Roessingh vertelt ons aan de hand van een foodcasus wat we ons daar precies bij moeten voorstellen.


Wim van den Burg

 

Wim van den Burg, Category Manager, Coop Supermarkten

De wondere wereld van de 3 V’s: vlees, vis en vega

 

 


Category Manager Wim van den Burg is bij Coop verantwoordelijk voor vlees, vis en vega. Wim neemt ons mee in zijn afwegingen bij het oplossen van de vele vraagstukken en dilemma’s waarvoor hij zich in de dagelijkse praktijk geplaatst ziet. Welke ontwikkelingen zijn er in de 3 V’s en wat is de rol van keurmerken daarin? Welke productontwikkeling bevordert duurzaamheid en hoe ga je daarmee om? Bijvoorbeeld de duale-proteïnenproducten die Coop onlangs lanceerde: waarom de keuze voor groenten en niet voor soja of lupine? En hoe zet je zo’n hybride product in de markt; verkoop je het op gezondheid en/of op milieu?

 

Terug naar programma