Michiel Servaes


Michiel Servaes 
Algemeen Directeur, Oxfam Novib

 

Met de internationale campagne Behind the Barcodes, gebaseerd op het onderzoek Ripe for Change (2018), maakte Oxfam niet louter vrienden in de supermarktwereld. Dat weerhoudt Oxfam Novib-directeur Michiel Servaes (voormalig Kamerlid PvdA en diplomaat) er niet van te blijven ageren tegen de uitbuiting van arbeiders en kleine boeren waaraan supermarkten zijns inziens bijdragen. Jaarlijks legt Oxfam Novib de vijf grootste supermarktketens van Nederland langs de meetlat. Wat doen zij aan de borging van mensenrechten in hun toeleveringsketens en tegen uitbuiting? Nog lang niet genoeg, is de conclusie van de NGO. Supermarkten hebben steeds meer macht naar zich toe getrokken, evenals een groeiend deel van de waarde die in de ketens wordt gecreëerd. Sinds de lancering van de Barcode-campagne is er wel enige vooruitgang te bespeuren, maar of goede voornemens tot echte veranderingen leiden, blijft Oxfam Novib kritisch volgen…

 

Terug naar programma